سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی :: نرخ محصولات زراعی، باغی و دامی

 

 

 

نرخ محصولات زراعی، باغی و دامی استان آذربایجان شرقی

   
عنوان نوع فایل اندازه فایل kb
میانگین قیمت نیمه اول خرداد 1389 54
میانگین قیمت نیمه دوم خرداد 1389 35
179
150
152
151
151
155
 

قیمت محصولات بر حسب ریال

منبع : معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان

 
سيستم ايميل جهاد کشاورزی