سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی :: خدمات مراجعین
 

 

 

مجموعه قوانين و مقررات

   
شماره عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
799443 تصویب نامه در خصوص تعیین وزیر جهاد کشاورزی به عنوان یکی از وزیران عضو شورای پول و اعتبار و وزیران نفت و صنعت، معدن و تجارت به عنوان وزیران عضو مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 1390/08/01 1390/08/11
789589 الحاق وزیر جهاد کشاورزی به ترکیب اعضای کارگروه موضوع بند (1) تصویب نامه در خصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران در ماده (79) قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 1390/01/28 1390/02/04
791690 مصوبه شورای عالی درخصوص ساماندهی مراکز و مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی 1390/01/22 1390/03/23
804908 قانون ادغام صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در صندوق بازنشستگی کشوری 1390/10/21 1390/10/27
822225 تصویب نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت جهاد کشاورزی 1391/07/23 1391/08/09
842546 قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی 1391/11/24 1391/12/12
845247 رأی شماره های ۱۰۳ـ ۱۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، راجع به مقررات مورد عمل هر واحد در خصوص کارکنان، تا تصویب مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی 1392/02/16 1392/03/01
876531 آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی 1392/11/30 1392/12/06
881833 رأی شماره ۴۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی جهاد سازندگی به پیمانی در زمان ادغام وزارتخانه هایجهاد و کشاورزی 1392/08/06 1393/01/31
921507 تصویب نامه در خصوص الحاق وزیر جهاد کشاورزی به ترکیب اعضای شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی 1393/11/05 1393/11/11
928539 تصویب نامه در خصوص ممنوعیت فروش شصت و چهار (۶۴) واحد کارگاهی مستقر در پایگاه (سایت) معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی واقع در محمدشهر کرج 1394/02/13 1394/02/16
958916 اصلاح بند (۱) و بند (۳) تصویب نامه شماره ۳۴۱۰/ت۵۲۹۹۲هـ مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت 1395/01/18 1395/01/21
915834 مصوبه تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان 1393/06/11 1393/09/08
789584 قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی 1389/12/10 1390/01/17
795794 تصویب نامه در خصوص یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی در سال 1390 1389/05/19 1390/06/06
796626 اصلاح تصویب نامه در خصوص یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی در سال 1390 1390/06/06 1390/06/24
796929 تصویب نامه در خصوص یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی در سال 1390 1389/05/19 1390/06/06
798721 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص یکپارچه نمودن نظام استاندارد ملی کشور در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات 1390/06/29 1390/07/24
799730 اصلاح تصویب نامه در خصوص یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی در سال 1390 1390/08/11 1390/08/15
801719 تصویب نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی (159) قلم از کالاهای کشاورزی 1380/05/29 1390/09/20
804289 اصلاح تصویب نامه موضوع تعیین سود بازرگانی (159) قلم از کالاهای کشاورزی 1390/11/01 1390/11/01
808990 آیین نامه اجرایی ماده (18) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی 1390/10/14 1391/02/09
810361 قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی 1390/11/12 1390/12/13
810375 تصویب نامه درخصوص نحوه تشکیل شرکتهای سهامی زراعی توسط مالکین قانونی و یا مستأجرین اراضی ملی شده در روستاها و اراضی کشاورزی 1390/12/07 1390/12/28
819960 رأی شماره ۲۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد رابطه استخدامی اشخاص مشغول به تحصیل در دبیرستان جهاد سازندگی 1391/06/06 1391/07/05
820873 اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزی 1390/08/29 1391/08/01
822986 آیین نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی 1391/08/07 1391/08/24
825413 آیین نامه اجرایی نحوه رتبه بندی مراکز موضوع تبصره (۶) ماده (۲) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ 1391/07/30 1391/09/28
828189 آیین نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران 1391/09/29 1391/11/01
839209 رأی شماره ۹۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی 1391/11/30 1391/12/15
842511 رأی شماره های ۳۳ـ۳۲ـ۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم صلاحیت شورای مرکزی جهاد سازندگی در تصویب ضابطه برای چگونگی ذخیره سازی مرخصی های استحقاقی استفاده نشده کارکنان جهادسازندگی 1392/01/19 1392/02/03
844577 رأی شماره ۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جزء (ز) و جزء (ی) بند ۷ مصوبه شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ کارگروه توسعه بخش کشاورزی و جزء (ج) بند ۲ مصوبه شماره ۲۲۹۰۸۶/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ کارگروه مذکور 1392/02/09 1392/02/28
865736 تصویب نامه در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی(زراعی) برای سال ۱۳۹۳ ـ ۱۳۹۲ 1392/06/20 1392/06/24
865788 آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۲) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزیو منابع طبیعی 1392/05/20 1392/07/01
867233 اصلاح آیین نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران 1392/08/05 1392/08/11
867592 تصویب نامه در خصوص توزیع یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی در سال جاری 1392/08/29 1392/09/11
877447 تصویب نامه در مورد اختصاص منابع حاصل از واگذاری سهام متعلق به دولت در شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور به افزایش سرمایه صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی 1392/12/07 1392/12/13
886351 تصویب نامه در خصوص توزیع یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی در سال ۱۳۹۳ 1393/02/14 1393/02/20
897752 تصویب نامه درخصوص اعطای تسهیلات به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 1393/04/29 1393/05/01
923958 تصویب نامه در خصوص افزایش تعرفه های برق در بخش های خانگی وکشاورزی از ابتدای اسفند سال ۱۳۹۳ 1393/11/19 1393/12/02
924005 آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی 1393/10/10 1393/12/10
927985 تصویب نامه در خصوص یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی در سال ۱۳۹۴ 1394/02/02 1394/02/06
935254 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح کاهش خسارات ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان های شمالی کشور 1394/04/08 1394/04/29
936688 تصویب نامه در خصوص طراحی و راه اندازی سامانه جامع داده های کشاورزی 1394/06/08 1394/06/11
937605 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای حسین پیر موذن به عنوان نماینده اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در هیات حمایت از صنایع 1394/06/22 1394/06/25
950312 آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ 1394/10/06 1394/10/13
 
 
سيستم ايميل جهاد کشاورزی