سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی : منشور اخلاقی

 

 

منشور اخلاقی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایایجان شرقی

   

1-وقت شناسي و حضور بموقع در محل كار و رعايت دقيق آن
2- رعايت نظم ظاهري و داشتن وضع ظاهري مرتب و نظم دادن به محل كار و ملزومات اداري
3- رعايت سلسله مراتب اداري و انجام بموقع وظايف اداري و امور مربوط به ارباب رجوع
4- داشتن حوصله و اخلاق اسلامي در محيط كار و زندگي و پذيرفتن شايسته و همراه با احترام ارباب رجوع و ارائه اطلاعات و راهنمائي لازم و انجام كارهاي مربوطه
5- رعايت عدالت و انصاف و توزيع عادلانه فرصتها و همچنين برخورد بدون تبعيض با ارباب رجوع
6- رعايت متانت و صبوري در قبال عكس العمل هاي متفاوت ارباب رجوع و برخورد با احترام و خوشروئي و پرهيز از رفتار ناشايست با ارباب رجوع
7- امانت دار، رازدار و صداقت در رفتار و گفتار و در صورت لزوم انجام امر به معروف و نهي از منكر
8- آشنائي به وظايف خود در قبال مراجعين و سازمان و جلوگيري از سرگرداني ارباب رجوع
9- سعي در كاهش هزينه هاي انجام كار براي سازمان و همچنين براي ارباب رجوع
10- تمايلات مثبت به كار و داشتن جديت و پشتكار در انجام تكاليف
11- ايجاد امكانات و تسهيلات براي استقرار و آسايش ارباب رجوع
12- كاهش ارتباط ارباب رجوع و كاركنان بمنظور ارج نهادن به شان، منزلت، جايگاه و شهرت حرفه أي كاركنان و رعايت شان مردم
13- احساس مسئوليت مديران و كاركنان بصورت متقابل و همچنين در قبال مراجعين
14- آموزش كاركنان و كسب دانش و مهارت توسط كاركنان بمنظور انجام خدمات بهينه و تسريع در اجراي امور
15- رعايت و اعمال اصل شايستگي، تشويق، تنبيه متناسب با عملكرد كاركنان

 

 
 
سيستم ايميل جهاد کشاورزی