سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی :: سیمای کشاورزی 1386 - منابع طبیعی

 

 

 

خدمات الکترونیکی

خدمات قابل ارائه از طریق سایت سازمان

--------------------------------------------------

سامانه درخواست آبیاری تحت فشار
سامانه درخواست مجوزهای کشاورزی
سامانه متمرکز صدور مجوزها - سماک
سامانه مکانیزه پاسخگوئی به شکایات
سامانه دریافت فرآورده های نفتی
سامانه درخواست تسهیلات بانکی
سامانه فراگیر آموزش
سامانه (نرخ گیری) قیمت محصولات کشاورزی
سامانه مدیریت هماهنگ تسهیلات رونق تولید - بهین یاب
سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی - واردات محصولات خام کشاورزی
سامانه صندوق بیمه کشاورزی
سامانه مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
سامانه شناسنامه بهره بردار
سیستم هوشمند توزیع نهاده های کشاورزی
سامانه رسیدگی به شکایات و اعلامات
پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات
سامانه تحت وب ارسال، دریافت و مدیریت پیام کوتاه امور اراضی
سامانه طرح توسعه سامانه های نوین کشاورزی
سامانه جامع امور ارضی کشور
سامانه مدیریت اطلاعات صنعت طیور - بخش گوشتی
سامانه مدیریت اطلاعات واحدهای بخش تخمگذار
سامانه مدیریت صنعت طیور گوشتی
سامانه اطلاعات کشاورزان گندم کار
سامانه گزارش گیری از پایگاه داده بنگاه های اقتصادی و کارآفرین
سامانه رصد اشتغال کشور
سامانه بنگاه های اقتصادی و کارآفرین
سامانه پشتیبانی ، نظارت و مدیریت توزیع سبوس گندم
سامانه تحت وب ارسال ، دریافت و مدیریت پیام کوتاه
سامانه ورود اطلاعات مجوزهای تبصره 1 و 4 حفظ کاربری
سامانه 131 سازمان امور اراضی
سامانه ورود اطلاعات حقوقی امور اراضی

 

   
 
سيستم ايميل جهاد کشاورزی