سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی :: سیمای کشاورزی

سیمای کشاورزی استان

برای مشاهده اطلاعات سیمای کشاورزی وجود نرم افزار آکروبات نگارش 8 یا بالاتر ضروری است

درصورت نیاز میتوانید از اینجا دانلود کنید

       
 
 
     
سیمای کشاورزی 1388
         
         

 

   
 
سيستم ايميل جهاد کشاورزی